top of page
Spectru_010_1920_1080-V4.jpg

Spectru

בניינים טובים יותר.
מומחיות, טכנולוגיה
ועיצוב, ביחד

- Spectru

גוף ידע גרפי מקושר, לאיתור תובנות ודפוסים

אתגרים והזדמנויות

כדי להפוך מסובך לפשוט צריך מומחה

פרויקטים בבניה הם תהליכים מורכבים מאוד
נדרש ידע רחב ותיאום בין הגורמים השונים 

התהליך יכול להתפרס על מספר שנים
מתחיל בזימון רעיונות ומסתיים עם מסירת הפרויקט הסופית

אתגרים כמו עודף מידע ובלבול יכולים להפוך לסיכונים
הבנת המערכות המורכבות והתקשרויות 
בין המגזרים הציבורי והפרטי חשובה להצלחת הפרויקט

בתהליך התכנון, יש צורך בידע ותמיכה מקצועית
על מנת לזהות פערים או קשר לא מובן 
בין האיכות הרצויה, התקציב ומשך הפרויקט

ידע מקצועי וניסיון רחב יכולים להבטיח תוצאה 
מוצלחת בתכנון ובביצוע הפרויקט

מומחיות

איך אנחנו שומרים על האינטרסים שלכם

בפרויקטי בניה?

 

עוזרים לכם לדעת
מתי ניתן להשפיע - זמן
מה יוצר אימפקט חיובי - איכות
היכן מתקבלות ההחלטות - כסף

מדברים עם מי שמעורב בפרויקט
מתכננים, יעוץ משפטי, כספים, קבלנים וכו'

בשפה שהם מדברים בה
מספרים, מלים, תמונות, 
דיאגרמות, שרטוטים ומודלים

לאורך שלבי הפרויקט
יזום, תכנון, ביצוע ומסירה

בכל תחום ידע
הקשור באדריכלות, עיצוב ותהליך בניה
מתב"ע ועד שילוט

אתם פנויים להתעסק במה שחשוב לכם

 מיפוי גוף ידע 

- Spectru


גוף הידע שלנו
יסייע לכם

לקבל החלטות מושכלות

דיאגרמת מיפוי גוף  הידע 

דיאגרמת מיפוי גוף  הידע 

דיאגרמת מיפוי גוף  הידע 

Spectru מערכת הקשרים בגוף הידע

טכנולוגיה

הרווחנו מומחיות ואז בנינו טכנולוגיה המאפשרת לנו לשלוף את הידע הנכון בזמן הנכון לאנשים הנכונים

יכולת נימוק
בעזרת דוגמאות, סימוכין, סטנדרטים, תקנים, תקנות וחוקים לגבי נכון ולא נכון ועשה ואל תעשה בעולם הבניה וכל הטווח בין הניגודים הללו

שעובדים מסודר, האיכות עולה
מיפוי גרפי של ידע לטובת קבלת החלטות

איכות
מוגדרת בחוזה, נבדקת בתוכניות, מפוקחת בביצוע. ולבסוף מגיעה למשתמשים

הטכנולוגיה מסייעת לנו לרדת לפרטים ולראות התמונה הגדולה בו זמנית

עיצוב

גשר
עיצוב מהווה את הגשר בין אתגרים והזדמנויות 
לפתרונות פשוטים, כייפים ואינטואיטיבים
עיצוב מאפשר להמיר רצונות וצרכים למצב מבוקש
באופן תהליכי, בתשומת לב ובטעם טוב.


עיצוב הינו הגשר בין רצונות וצרכים למצב מבוקש

שלושת כלי העיצוב
1. איתור, מיפוי ופיתוח רעיונות יצירתיים - מחקר עיצוב
2. הטמעת רעיונות באופן מערכתי - עיצוב אסטרטגי
3. מימוש הפתרונות במרחב הפיזי - עיצוב ואדריכלות

אתם מקבלים
חוסן, צמיחה ושגשוג

שלושת כלי העיצוב

עיצוב ואדריכלות

שגשוג

עיצוב אסטרטגי

מחקר עיצוב

ייצוג

מייצגים את המזמין בישיבות ופורומים

שיווי משקל

מבחינת התכנון, התקנות, התקציב, לוחות הזמנים, איכות הביצוע

ייעוץ וליווי

מייעצים ומלווים באופן שוטף את מנהל הפרויקט לגבי אישורו או אי אישורו של התכנון

פיקוח

מבקרים באתר בתקופת הביצוע

ביקורתיות במידה 

 התעקשות וגם בוויתורים כשצריך

לואיליות

 יחסי אמון מיוחדים כלפי המזמין

שותפים לתהליך

אתם לא לבד - יש לכם מומחה להתייעץ איתו בתהליך קבלת ההחלטות

ייעוץ הנדסי

 נותנים חוות דעת ומנפיקים דוחות

שולטים בבירוקרטיה

מסייעים בתהליך הכנת מסמכי המיון המוקדם למכרז, מסמכי המכרז

מה מקבלים בתכלס

ללא שם, 1949

מחווה לפסל אלכסנדר קלדר
יצירותיו הדינמיות עוסקות
בתהליכי סיבה ותוצאה

Site by Merav Penso & Eyal Ivri

© 2023, Spectru. All Rights Reserved

הברזל 3 תל אביב

052-2949906

בניינים טובים יותר.
מומחיות, טכנולוגיה ועיצוב, ביחד

bottom of page