top of page
Eyal_Ivri_Architects_Photography_By_Harel_Gilboa_LowRes-65.jpg

אדריכלות מייצרת תרבות,          תרבות מייצרת תפיסה,               תפיסה מייצרת מציאות

Eyal_Ivri_Architects_Photography_By_Harel_Gilboa_LowRes-53.jpg

הפרויקט ​

 מרכז מענה המחודש שמיועד לבני ובנות נוער בעיר המתמודדים עם קשיי גיל ההתבגרות. המרכז ברח' משה חייק 21 עבר שיפוץ מהיסוד ומהווה מקום מזמין עבור בני הנוער בעיר, בית שני של ממש שאליו הם יכולים להגיע, ליהנות מפעילויות מגוונות ולקחת חלק בתהליך אישי וקבוצתי.

יחד יוצרים עתיד טוב יותר

צילום: הראל גילבוע

bottom of page