top of page
M21_small (3 of 69).jpg

חללים אופטימיים

 בתי ספר בחולון 

43

M21

M21_small (28 of 69).jpg
M21_small (60 of 69).jpg
M21_small (44 of 69).jpg

משרד החינוך יצא בקול קורא לכל בתי הספר בארץ, לעיצוב מרחבי למידה בראיה חינוכית הצופה אל העתיד

M21_small (14 of 69).jpg

הפרויקט ​

מתוך ראיית תפקיד האדריכל באופן רחב, הצענו אסטרטגית פעולה כוללת ופתרונות חדשניים.

1. עבודת צוות ושיתוף פעולה בין עירייה, מנהל החינוך, מנהל אגף ארגון ובקרה, רכזת הפרויקט ואנחנו האדריכלים התמודדנו עם כל האתגרים: תכנוני, בירוקרטי ופדגוגי

2. סייענו כאדריכלים בזיהוי ההזדמנות ע"י מפגש עם המנהלות והמורות כאן ועכשיו

3. לקחנו חלק בכתיבת המכרז- ווידינו שהרעיון אכן נשמר כאשר ממירים תכניות למילים,

4. הצענו קונספט עיצובי

5. הקפדנו לעמוד בתקציב צנוע - כערך

6.  תיעשנו את  תהליך הביצוע – מתוך הבנת יכולות המפעל, עיצוב ותכנון לייצור והרכבה, היזון חוזר לתכנון וכתוצאה מכך השגנו איכות, יעילות, חיסכון בעלויות

המטרה

התאמת כיתות לימוד ומרחבי הלמידה למאה ה-21, נוכח האתגרים העומדים בפני מערכת החינוך בתחום ההתאמות לעידן הלמידה המשתנה. להביא חדשנות אדריכלית, פיזית ועיצובית למוסד החינוכי, שיביא ללמידה משמעותית חדשנית. סביבה לימודית המטפחת שיתופיות בלמידה ועבודת צוות: למידה שיתופית בזוגות או בקבוצות גדולות יותר, מאפשרת לתלמידים לבדוק את חשיבתם באמצעות חילופי דברים.      

 ריהוט מגוון המאפשר בחירה ודרכי לימוד רבות, הכיתה המושקעת נותנת חשק ללמידה.  מקום ליצירה, יצור, אמנות. חלל אשר ינגיש את טכנולוגיית הייצור הדיגיטליות, החשיבה היזמית ומלאכת היד עבור הלומדים. זהו מקום בו כל אחד יכול לממש את חלומו בחומר, לייצר כל דבר, כמעט, וליהנות באופו חופשי מייצור בטכנולוגיות של המאה ה-21. יחד עם רכישת יכולות תכנון ועיצוב מתוך עיסוק של הלומד בחומר.  הלומד יפתח את כישורי הלמידה שלו בהתאם לתחומי הענין והיכולת שלו.

כיתת

MAKERS

כיתה מתפצלת מתכנסת

כיתת PBL

תוכניות מיקום מרחבי M21 copy.jpg

התוצאה

  1. מנהל בית הספר עוסק בחינוך במקום בניהול פרויקט ועיצוב

  2. לעירייה יש פניות להתמודד על קולות קוראים נוספים

  3. ארבעים ושלושה מרחבי 21M, כמעט בכל בה"ס בעיר, מתוך רצון ליצור השפעה משמעותית

תוכניות.jpg

תכניות הכיתות

קיר אקוסטי בכל כיתה

Picture7.png
Picture8.png

שיתוף פעולה

עירייה, מנהל החינוך, מנהל אגף ארגון ובקרה, רכזת הפרויקט ואדריכל

Picture9.png

קונספט

איך גרמנו לזה לקרות

Picture3.png

לכל זה מוסיפים

והרי התוצאה...

יחד יוצרים עתיד טוב יותר

קרדיטים

חקירה

bottom of page