top of page

מרחב לחדשנות וקיימות

ביה"ס רביבים, חולון

המרחב נבנה בזכות זכייה בתחרות של המועצה לבניה ירוקה, משרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה ובמימון עיריית חולון

הפרויקט

המרחב תוכנן כמקום לימוד המהווה את לב בית הספר. נבנה מעץ לאחר למידה משמעותית

אודות מלאכת התכנון בעץ. החלל מאפשר אופני שימוש מגוונים. מתייחס אל הסביבה החיצונית כחלק אינטגרלי מהפרויקט. במרכז כל ספסל עגול נטוע עץ מיש דרומי, המשיר עליו בחורף ומחבר את התלמידים לעונות השנה. צל המוטל מהצמחים המטפסים באלמנט הצללה מאפשר להבחין בתנועת השמש והזמן החולף

הלמידה במרחב מבוססת פרויקטים ועוסקת בחדשנות וקיימות. לטובת עבודות צוות, גובה

הריהוט משתנה מישיבה על הרצפה ועד שולחנות עמידה. יש מגוון מקומות ישיבה בכמות רבה מתלמידים. הפרויקט התמודד עם רגולציה, תקציב נמוך וממוקם בבה"ס ממלכתי. השפעתו החיובית של הפרויקט על כל מי שלקח בו חלק וכעת התלמידים, מזכירה את הכח שיש לאדריכלות להשפיע על המציאות. ואף לשנותה.

עמידות המבנה בדרישות 5281- המרחב לחדשנות וקיימות

הכיתה משתנה לפי הצורך

חתך רעיון עקרוני 1-10 _04.jpg

המעטפת

מחשבות |אתגרים

כיצד ניתן ליצור מקום המתעלה על שגרת היומיום?

אילו חומרים מעבירים משמעות של חדשנות וקיימות?

איך ניתן לחבר בין צומח למרחב הבנוי? 

דלת הכניסה

השולחנות שלנו

פלטת חומרים

החלום | הרעיון  

נותנים צורה לרעיון

תהליך הבניה

אני מאמין

באחריותי ליצור עתיד טוב יותר |

חומר וצורה משנים את האופן בו אנו תופסים את המציאות |

אדריכלות היא עבודת צוות

ספסל ועץ

קרדיטים

חקירה

bottom of page